2012/06/29 | By: Дэлдэн

Гэрээний загварууд 100 ширхэг
Гишүүддээ бүхий л төрлийн гэрээний загваруудыг хүргэж байна. Та бүхэн татаж аваад ажил албандаа хэрэглээрэй. 100 ширхэг гэрээний загварууд.
 • АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭХ ГЭРЭЭ --> Татах
 • АВТОМАШИН ТҮРЭЭСЛЭХ ТУХАЙ ГЭРЭЭ --> Татах
 • АЖЛЫН БАЙРНЫ  ЗОРИУЛАЛТААР ӨРӨӨ /ТАСАЛГАА / ТҮРЭЭСЛЭХ ГЭРЭЭ --> Татах
 • АВТОМАШИНЫ БЭЛЭГЛЭЛИЙН ГЭРЭЭ --> Татах
 • АГУУЛАХАД  ХӨРӨНГӨ ХАДГАЛУУЛАХ ГЭРЭЭ --> Татах
 • АУДИТЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ТУХАЙ ГЭРЭЭ --> Татах
 • АЧАА  ТЭЭВЭРЛЭЛТИЙН ГЭРЭЭ --> Татах
 • БАРИЛГАД ЗАСВАР ХИЙХ ГЭРЭЭ --> Татах
 • БАРАА  БӨӨНӨӨР ХУДАЛДАХ, ХУДАЛДАН АВАХ ГЭРЭЭ --> Татах
 • БАРААГ ЗУУЧЛАЛЫН БАЙГУУЛЛАГААР ДАМЖУУЛАН БЭЛТГЭН НИЙЛҮҮЛЭХ ГЭРЭЭ --> Татах
 • БАРИЛГЫН АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭХ ГЭРЭЭ --> Татах
 • БАРЬЦААНЫ ГЭРЭЭ --> Татах
 • БАТАЛГААНЫ ГЭРЭЭ --> Татах
 • БҮТЭЭЛ / НОМ, ТОВХИМОЛ / ХЭВЛЭХ, ХЭВЛҮҮЛЭХ ГЭРЭЭ --> Татах
 • БҮТЭЭЛ АШИГЛАХ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ГЭРЭЭ --> Татах
 • БҮТЭЭГДЭХҮҮН ДАМЖУУЛАХ ГЭРЭЭ --> Татах
 • БЭЛТГЭН НИЙЛҮҮЛЭХ ГЭРЭЭ --> Татах
 • БЭЛТГЭН НИЙЛҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ, ТҮҮХИЙ ЭДИЙГ ДАХИН БОЛОВСРУУЛАХ ТУХАЙ ГЭРЭЭ --> Татах
 • БЭЛЭГЛЭЛИЙН ГЭРЭЭ --> Татах
 • ГЭРЛЭГЧДИЙН ЭД ХӨРӨНГИЙН ЭРХИЙН ГЭРЭЭ --> Татах
 • ГЭРЭЭСЛЭЛ --> Татах
 • ДААЛГАВРЫН ГЭРЭЭ /Хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх/ --> Татах
 • ЗУУЧЛАЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ГЭРЭЭ --> Татах
 • ЗЭЭЛИЙН ГЭРЭЭ--> Татах
 • ЗОХИОН БҮТЭЭХ ГЭРЭЭ--> Татах
 • ИТГЭМЖЛЭЛ --> Татах
 • ИТГЭМЖЛЭЛ --> Татах
 • ИТГЭМЖЛЭЛ /Хадгаламж захиран зарцуулах/ --> Татах
 • ИТГЭМЖЛЭЛ  /Тэтгэвэр авах/ --> Татах
 • ИТГЭМЖЛЭЛ /Орон сууц захиран зарцуулах/ --> Татах
 • ИТГЭМЖЛЭЛ /шүүхэд төлөөлөх/ --> Татах
 • КОМИССИЙН ГЭРЭЭ --> Татах
 • МАРКЕТИНГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ГЭРЭЭ --> Татах
 • НОУ – ХАУ /НУУЦ/ ХУДАЛДАН АВАХ ГЭРЭЭ --> Татах
 • ОНОЛЫН СУУРЬ СУДАЛГААНЫ СЭДЭВТ АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭХ ГЭРЭЭ --> Татах
 • ОРОН СУУЦНЫ БАРИЛГА БАРИХ, БАРИУЛАХ ГЭРЭЭ --> Татах
 • ОРОН СУУЦНЫ ӨМЧЛӨЛД ХАМТРАН ӨМЧЛӨГЧ НЭМЖ ОРУУЛАХ ХЭЛЦЭЛ --> Татах
 • ОРОН СУУЦНЫ ӨМЧЛӨЛД ХАМТРАН ӨМЧЛӨГЧ ХАСУУЛАХ ХЭЛЦЭЛ --> Татах
 • ОРОН СУУЦ ХӨЛСЛӨХ ГЭРЭЭ --> Татах
 • САНХҮҮГИЙН ТҮРЭЭСИЙН ГЭРЭЭ --> Татах
 • СУДАЛГАА, ШИНЖИЛГЭЭ, ТУРШИЛТ, ЗОХИОН БҮТЭЭХ ГЭРЭЭ --> Татах
 • СУРГАЛТЫН ГЭРЭЭ --> Татах
 • ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЭЛ ХУДАЛДАХ, ХУДАЛДАН АВАХ ГЭРЭЭ --> Татах
 • ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЭЛ ХУДАЛДАХ, ХУДАЛДАН АВАХ ГЭРЭЭ --> Татах
 • ТЭЭВЭР ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ГЭРЭЭ --> Татах
 • ТҮРЭЭСИЙН ГЭРЭЭ --> Татах
 • ТҮҮХИЙ ЭД ДАХИН БОЛОВСРУУЛАХ ГЭРЭЭ --> Татах
 • ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ГЭРЭЭ --> Татах
 • ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГИЙН ТУХАЙ БИЧИГ БАРИМТЫГ НОТАРИАТЧ ГЭРЧИЛСЭН ТЭМДЭГЛЭЛ --> Татах
 • ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГӨ ХУДАЛДАХ, ХУДАЛДАН АВАХ ГЭРЭЭ --> Татах
 • ҮҮРЭГ ДУУСГАВАР БОЛСОН ТУХАЙ --> Татах
 • ФРАНЧАЙЗИНГИЙН / БҮТЭЭЛ АШИГЛАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ /ГЭРЭЭ--> Татах
 • ХАМТРАН АЖИЛЛАХ ГЭРЭЭ--> Татах
 • ХАМТРАН ӨМЧЛӨГЧДИЙН ЗӨВШӨӨРӨЛ --> Татах
 • ХАМТРАН ӨМЧЛӨГЧДИЙН ЗӨВШӨӨРӨЛ --> Татах
 • ХАДГАЛАЛТЫН ГЭРЭЭ --> Татах
 • ХАШАА, БАЙШИН ХУДАЛДАХ, ХУДАЛДАН АВАХ ГЭРЭЭ --> Татах
 • ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙГ БЭЛТГЭН НИЙЛҮҮЛЭХ ГЭРЭЭ --> Татах
 • ХУДАЛДААНЫ БАЙРАНД ТАЛБАЙ ТҮРЭЭСЛЭХ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ТУХАЙ ГЭРЭЭ --> Татах
 • ХУДАЛДАХ, ХУДАЛДАН АВАХ ГЭРЭЭ --> Татах
 • ХУДАЛДАХ, ХУДАЛДАН АВАХ ГЭРЭЭ /Ашитт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл/ --> Татах
 • ХУУЛЬ ЗҮЙН ТУСЛАЛЦАА ҮЗҮҮЛЭХ ГЭРЭЭ /хуулийн этгээд хоорондох гэрээ/ --> Татах
 • ХУУЛЬЗҮЙН ТУСЛАЛЦАА ҮЗҮҮЛЭХ ГЭРЭЭ /хувь хүмүүсийн хоорондох гэрээ/ --> Татах
 • ХӨЛСӨӨР АЖИЛЛАХ ГЭРЭЭ --> Татах
 • ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН ЗЭХЭЦ АЖЛЫГ ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ НӨХЦӨЛТЭЙГЭЭР САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ГЭРЭЭ --> Татах
 • ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН ЗЭХЭЦ АЖЛЫГ ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ НӨХЦӨЛТЭЙГЭЭР САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ГЭРЭЭ --> Татах
 • ҮҮРЭГ ДУУСГАВАР БОЛСОН ТУХАЙ --> Татах
 • ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ, САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ГЭРЭЭ --> Татах
 • ХУДАЛДААНЫ БАЙРАНД ТАЛБАЙ ТҮРЭЭСЛЭХ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ТУХАЙ ГЭРЭЭ --> Татах
 • ИРГЭНИЙ ГОЦ БУЮУ ХОВОР АВЪЯАС ӨНДӨР УР ЧАДВАРЫГ ХӨЛСЛӨН АШИГЛАХ ТУХАЙ ГЭРЭЭ --> Татах
 • ТЕХНИКИЙН ЗАСВАР, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХИЙХ ГЭРЭЭ --> Татах
 • ХӨДӨЛМӨРИЙН ГЭРЭЭ --> Татах
 • ХӨЛСӨӨР АЖИЛЛУУЛАХ ГЭРЭЭ --> Татах
 • ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙГ ЗОХИОН БҮТЭЭХ, ДАМЖУУЛАН ӨГӨХ ТУХАЙ ГЭРЭЭ --> Татах
 • ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН ЗЭХЭЦ АЖЛЫГ  ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ НӨХЦӨЛТЭЙГЭЭР  САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ГЭРЭЭ --> Татах
 • ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ, САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ГЭРЭЭ --> Татах
 • ЭД ХӨРӨНГИЙН БҮРЭН ХАРИУЦЛАГЫН ГЭРЭЭ --> Татах

Бүгдийг:

 
Эх сурвалж: umguulul.mn

0 Сэтгэгдэлтэй:

Post a Comment